Nyhedsbrev September 2022

Hent nyhedbrevet som PDF

Sejlklubben Prøvestenen deltager her i efteråret i adskillige møder og høringsfaser med både Sund&Bælt, By&Havn og Metroselskabet… Vi ligger lunt i krydsfeltet mellem dem alle sammen. 

Vi har nogle dilemmaer, der er vanskelige at løse… 

Vi ønsker, at det bliver muligt for mennesker i alle aldersgrupper og med begrænset midler, at få en almindelig bådplads uden helt urimelig ventetid.

Vi ønsker, at unge mennesker – med endnu mere begrænset ressourcer - relativt hurtigt kan få en bådplads, så de kan finde ud af om sejlsport er noget for dem.

Vi ønsker, at både de skæve og de lige kan have deres bundgarnsjoller ude på Prøvestenen.

Vi ønsker at det område – der på alle mulige måder er et unaturligt opfyld, kan gøres attraktivt for de fleste.

Sejlklubben Prøvestenen har i løbet af foråret haft en række møder med Udviklingsafdelingen hos By&Havn og arkitekt Dan Hasløv. Dan er selv sejler og har oprindelig tegnet Amager Strandpark. I dag er Dan er den tungeste af de tunge på moderne havne-design og driver virksomheden Hasløv & Kjærsgaard… Dan og hans folk er super kreative - og har en sjælden evne til at fornemme dybden i tidens strømning og tvister fint med god maritim fornemmelse… Sejlklubben Prøvestene så Dan lige i øjnene og sagde: Ingen rette linier… Ingen beton, glas eller rustfrit stål… Vi skal dufte hampereb - øjet skal have det godt og vi skal høre livets klukken…

Interesserede kan se på Hasløv&Kjærsgaards hjemmeside her: https://www.hogk.dk/ – og finde et ældre prospekt ”Copenhagen Marina” – som vi sådan set bygger videre på.

By&Havns direktør Anne Skovbro har været radioen, hvor hun gjorde officielt, at By&Havn arbejder på at etablere en lystbådehavn på Prøvestenen. Meldingen var, at der ville blive plads til omkring 750 både – hvilket er omkring halvdelen af det oprindelige prospekt, men det er godt afstemt med det perspektiv, som Dan Hasløw har udarbejdet.

Vi står nu overfor et par samtidige høringsfaser omkring en ny Metrolinie og den Østlige ringvej omkring København. Disse to projekter kan komme til at påvirke havneprojektet, så vi er hårdt engageret og afgiver høringssvar i begge retninger –  derfor er der her i efteråret en længere møderække, hvor de fleste er offentlige. Vi kan kun opfordre til, at så mange privatpersoner som muligt deltager i de offentlige høringer og engagerer sig i debatten.

Herunder ses en illustration af den opkørsel fra Østlig Ringvej, som Sund&Bælt forestiller sig at bygge. Sund&Bælt har offentliggjort materiale og illustration i forbindelse med de kommende høringer, men her ser man desværre ikke omfanget af den kunstige ø, som Sund&Bælt vil bygge øst for Prøvestenen. På denne illustration, som vi viser her, er øen  mindst lige så stor som hele det område vi kalder ”Prøvestenen” – og som er det område, vi snakker om til natur og lystbådehavn. Det er det nederste lyseblå område på illustrationen.

Det, der interesserer Sejlklubben Prøvestenen i denne sammenhæng er placringen af vejen fra opkørslen og ind til Praghs Boulevard. Det ser ud som om, at man forestiller sig, at vejen skal gå SYD for den store afskærmningsvold – der netop er bygget for at skærme Prøvestenen mod industriområet til nord. Det er i vores interesse, at få vejen lagt NORD for volden – så støjvolden kan tjene sit formål, så området Prøvestenen berøres mindst muligt. Placeres vejen som vist på illustrationen, vil naturområde og lystbådehavn blive udsat for betydelige gener – ikke mindst motorvejsstøj - og udsigt fra Prøvestenen mod vandet vil blive blokeret af en stor ø med opkørselsramper fra en motorvej.

Den bedste løsning vil være at Sund&Bælt graver hele afkørslen ned under overfladen, og lade den komme op inde på Amager. Der er så få grønne arealer på det nordøstlige Amager, at vi skal værene om dem… 

Herunder ses en illustration af det klargørings- og vedligeholdelsesanlæg, som Metroselskabet forestiller sig placeret på Prøvestenen. Det ses, at man forestiller sig, at anlægget placeres NORD for støjvolden på Prøvestenen – og det afspejler vores interesse på området. Man kan læse i det netop udsendte materiale, at Metroselskabet forestiller sig, at grave banen ned, så den først kommer til overfladen ude på anlægget. Uden at vide meget om det, tænker vi umiddelbart ikke, at et sådan anlæg vil berøre os – såfremt det ligger NORD for støjvolden.

 

Program for efterårets arbejde:

 

19-09-2022    Bestyrelsesmøde

 

26-09-2022    Borgermøde med Sund&Bælt - offentligt

Borgermøde. Opvarmning til høringsfase i perioden 05-09-2022 til 31-10-2022

Materiale kan downloades her:

https://oestligringvej.dk/media/d0idmx3c/2209_ideoplaeg_oestlig-ringvej.pdf

Scandic Hotel. Amager Strandvej 401. Kl 19:00 til 21:00

Tilmelding her: idefase@oestligringvej.dk

Indput sendes ind her: idefase@oestligringvej.dk

 

28-09-2022    Borgermøde med Metroselskabet - offentligt

Borgermøde. Opvarmning til høringsfase i perioden 05-09-2022 til 31-10-2022

Kulurhuset Islands Brygge. Kl 19:00 til 21:00. Ikke tilmelding.

Materiale kan downloades her: 

https://blivhoert.kk.dk/sites/blivhoert.kk.dk/files/metrohoeringsfolder_a5_07_web.pdf

Høringssvar indskrives her:

https://blivhoert.kk.dk/hoering/metrolinje-m5-idefasehoring-miljovurdering

 

04-10-2022    Bestyrelsen mødes med Prøvestenens Naturforening

Koordinationsmøde om etablering af fælles strategi i forhold til høringsfaser

              

06-10-2022    Online borgermøde med Metroselskabet - offentligt

Online Borgermøde om opvarmning til høringsfase i perioden 05-09-2022 til 31-10-2022

Materiale kan downloades her: 

https://blivhoert.kk.dk/sites/blivhoert.kk.dk/files/metrohoeringsfolder_a5_07_web.pdf

Om selve onlinemødet:

https://metrolinjem5.kk.dk/ Denne side er ret tom i øjeblikket. Man må forvente den opdateres.

Høringssvar indskrives her:

https://blivhoert.kk.dk/hoering/metrolinje-m5-idefasehoring-miljovurdering

 

11-10-2022    Bestyrelsen mødes med Sund&Bælt

Orienteringsmøde om status med Sund&Bælt i ”Havneforum”, der består af de berørte maritime interessenter - samt Dansk Sejlunion

Vi skal igen mødes med By&Havn i løbet af vinteren eller lige over nytår. By&Havn har behov for mere tid til undersøgelser i forbindelse med byggemodning af området. Dette møde er ikke programsat endnu.

 

Stander fra Dansk Sejlunion

Sejlklubben Prøvestenen er medlem at Dansk Sejlunion, og derfor kan medlemmerne flage med standeren fra Dansk Sejlunion. Det giver nogle rettigheder - og viser, at sejlklubben deltager i det organiserede arbejde for at fremme sejlsport.

Sejlklubben Prøvestenen har udpeget Henrik Jensen som midlertidig formand for ”udvalget til fremskaffelse og udlevering af standere fra Dansk Sejlunion”.

https://dansksejlunion.dk/dansk-sejlunion/ds-stander

Man kontakter Henrik på mail:
 
 
henrikperjensen@live.dk
 
Oplys telefonnummer, hvorefter Henrik kontakter Jer for aftale om afhentning af en stander. Henrik bor på Amager.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Sejlklubben Prøvestenen

  

 

 

Hold i dag

Instagram