Visionen 


Baggrund


Adskillige sejlklubber på strækningen fra Gilleleje til Hundige har absurd lange ventelister. Flere klubber i Hovedstadsområdet er desuden pressede af den planlagte Lynetteholm. Mange sejlere i området oplever derfor situationen som usikker.

Kun tre kilometer fra Københavns Rådhus ligger Prøvestenen Syd, en kunstigt anlagt ø, der er som skabt for en mangfoldighed af maritime aktiviteter.

I årene op til 2008 startede et forsøg på at opføre en marina på området. Projekt ramtes snart af finanskrisen og har efterfølgende henligget ufærdigt.

I foråret 2021 kontaktede en gruppe sejlere Københavns Kommune med henblik på at færdiggøre marinaen. Siden har der været utallige møder med Københavns Kommune, By & Havn, Sund & Bælt og andre aktører og interessenter.

Mange ihærdige ildsjæles utrættelige indsats har båret frugt, og projektet ser ud til at kunne gennemføres.


Vision


I modsætning til de fleste nuværende lystbådehavne, skal der på Prøvestenen etableres en bred palette af caféer, små butikker og indbydende strandarealer, som tiltrækker mange andre end de klassiske sejlsportsfolk.

Også arkitektonisk skal den nye havn stå i stærk kontrast til andre havne, som desværre ofte har en ucharmerende parkeringsplads-atmosfære. Den centrale administrationsbygning er ligeledes planlagt som et unikum, kaldet ”Det Blå Multihus”. Bygningen skal opføres af naturlige materialer, omkranses af tæt bevoksning og på sin ene langside åbne op ud mod havnearealet.

Installationer og tekniske anlæg skal tilpasses tidens krav men være diskrete og indpasses i det kuperede terræn. Oplevelsen af at befinde sig i et naturområde skal være markant.

Havnen skal være en såkaldt A-havn, hvor bådene kan ligge i vandet året rundt. Alle anlæg og faciliteter skal være tilpasset til denne ambition. Det betyder samtidigt, at et større, asfaltbelagt landareal er unødvendigt, og der kan derfor anlægges et større naturområde til glæde for alle borgere.

Trods Prøvestenens udsatte position er vandet smult, og en tæt bevoksning kan skabe god læ mod vinden fra vest.

Der skal være mulighed for at tanke vand og at oplade eldrevne både ved alle broer året rundt. Et moderne mobilt brændstofanlæg skal sikre miljørigtig tankning.

Der er planlagt flere tømmestationer til bådenes toiletvand og havnen skal desuden forsynes med et bådvaskeanlæg i en egen dok, så behovet for bundmaling kan minimeres.

For at undgå en upersonlig, automatiseret betjening tilstræber vi, at havnens personale har døgnvagt. Man skal mødes af en god, gammeldags havnefoged, som venligt vejleder, henviser og informerer. 

Et bredt samarbejde mellem alle potentielle brugere af Prøvestensområdet, svømmere, sejlere, kajakker, dykkere, strandgæster og naturelskere, skal fra starten sikre, at alles ønsker og behov så vidt muligt tilgodeses.

Alle områder og faciliteter skal selvfølgelig være tilgængelige for personer med funktionsnedsættelser.


Dette er ikke et løfte om en havneplads... 

Præmissen for etablering af Sejlklubben Prøvestenen er ikke at kunne tilbyde hverken bådpladser eller opskrivning til bådpladser – men baserer sig på en sondering af det mulige omfang, for at støtte udviklingsperspektivet hos By&Havn og sikre en adækvat dimensionering og udrustningsgrad af en moderne og tidsaktuel, fleksibel Lystbådehavn med gode udviklingsperspektiver, hvor alle vandsportsudøvere kan samles.

 


 

 
Hold i dag

Instagram