Hvad går det så ud på ... ?
 

 

Det siger sig selv, at der ikke bliver anlagt nogen større lystbådehavn noget sted uden bare nogenlunde sikkerhed for, at der også er nogle, der vil bruge den - og i en vis udstrækning også betale for det. Det er derfor, vi samles her i Sejlklubben Prøvestenen.

 

Processen er i gang - og Sejlklubben Prøvestenen er etableret med særligt henblik på at afklare hvor mange bådpladser, der vil være behov for og ser sig selv som den folkelige stemme og sparringspartner for myndigheder under etablering af en lystbådehavn på Prøvestenen Syd - og vil derfor, indledningsvist, være fokuseret på denne del af den maritime vandsport – men Sejlklubben Prøvestenen vil aktivt stræbe efter samarbejde med alle interessenter for at sikre den bredest mulige fundering.

 

Dette initiativ er ikke en venteliste til en havneplads - men det er tæt på. Det er det bedste, vi alle sammen kan gøre i øjeblikket og derfor det bedste, der ER at gøre i øjeblikket. Faktisk er det bedste, som Du selv kan gøre i øjeblikket, hvis Du på sigt ønsker en havneplads i Københavnsområdet.

Jo flere vi er til at markere og konstatere behovet for havnepladser i København, jo stærkere står vi sammen...

 

Tidsperspektivet

Vi forestiller os ikke, at der er tale om mange år... Det er ikke i nogens interesse, at der går mange år... Men i den komplicerede politiske og praktiske proces er der mange led, der skal koordineres uanset den gode vilje. Vi har sat os for at fremme den proces mest muligt - det er DET vi arbejder for - og vi synes, at vandsportsfolket i København fortjener det.

 

Løbende nyhedsmail

Når Du har indbetalt kontingentet og har oprettet Din profil, vil Du jævnligt modtage en nyhedsmail. Det er meget vigtigt, at vi alle er orienteret om, hvordan arbejdet skrider frem... Vi vil i mailen forsøge at give Dig et løbende overblik, dels over de praktiske og løbende politiske forhandlinger og dels over møder og aftaler, som vi bliver en del af.

 

Intet er gratis... 

 

Vi har ansat medlemsbidraget til 250 kr om året. Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og det koster 103 kr om året pr medlem - og derfor er der 147 kr om året til foreningsarbejde. Du er herefter medlem af sejlklubben, og bliver automatisk opkrævet kontingentet indtil Du enten melder Dig ud, eller klubben på en generalforsamling beslutter noget andet.

Det understreges, at bestyrelsen og andre arbejder ulønnet. Beløbet skal dække andre udgifter til nødvendige konsulentydelser og lignende i forbindelse med vores del af etableringen.

Klubbens vedtægter er tilgængelige, og der er tilknyttet en ekstern uafhængig revisor. Vedtægterne ligger meget tæt op af Dansk Sejlunions standardvedtægter - det sikrer det lovlige tilsyn, fuldstændig transparens og almindelig uafhængighed.

Du starter med at trykke på "Klik her for at betale kontingent" nedenfor. Du bliver bedt om at oprette en profil og derefter ført frem til betalingsmodulet, der tager de gængse betalingskort. Gennemføres betalingen, modtager Du en kvittering på en mail - og derefter er Du fuldgyldigt medlem.

Betaling fremover foregår løbende ved automatisk opkrævning en gang om året først i januar.

Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at tegne et familiemedlemsskab. Medlemskab her er personligt - men det er herligt, hvis alle medlemmer i en familie har lyst til at støtte initiativet. 

 

 

KLIK HER for at betale kontingent 

§ 2 KLUBBENS FORMÅL 

 

Klubbens primære formål er:

 

At samle interessenter, aktivt påvirke og medvirke til etablering af en lystbådehavn på området Prøvestenen Syd. 

 

Det er det, Dine penge vil gå til...Hvis Du vil være er med, er der en relativt stor chance for at det lykkes - også for Dig.


 

Som skrevet før kan vi ikke garantere, at Du får en havneplads - men det er det bedste, der er at gøre i øjeblikket... Vi regner selv, meget stærkt, med at være den mest optimale partner i processen for både By&Havn og Københavns Kommune, Dansk Sejlunion og hele "Det Blå København" - for det er dem, som vi har forhandlet med.

 

Din stemme og Dit bidrag er den vægt,

som vi kan forhandle med...

Der vil altid være nogle, der tænker, at hvis der kommer en havn, så får jeg nok en plads alligevel - og det kan man ikke helt afvise... Det er det samme grundlæggende princip som ved forhandling om overenskomstmæssig løn - alle får noget, selvom det kun er nogle, der betaler for det. Det er et spørgsmål om solidaritet - og hvis Du er nået hertil i den lange læsning, så kan Du godt se, at fællesskab og solidaritet er noget, som vi lægger vægt på. Det gør vi altid til søs.

 

Vi skal være her alle sammen, for ellers kommer vi ingen vegne.

 

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Sejlklubben Prøvestenen.

 

 

Hold i dag

Instagram