Dansk Sejlunion Stander


Sejlklubben Prøvestenen er medlem at Dansk Sejlunion, og derfor kan medlemmerne flage med standeren fra Dansk Sejlunion. Det giver nogle rettigheder - og viser, at sejlklubben deltager i det organiserede arbejde for at fremme sejlsport.

https://dansksejlunion.dk/dansk-sejlunion/ds-stander

Sejlklubben Prøvestenen har udpeget Henrik Jensen som midlertidig formand for ”udvalget til fremskaffelse og udlevering af standere fra Dansk Sejlunion”. Man kontakter Henrik på mail:

henrikperjensen@live.dk

med oplysning om telefonnummer, hvorefter Henrik kontakter Jer, for aftale om afhentning af en stander.

Henrik bor på Amager.

Hold i dag

Instagram